Bildirimler
Şu anda, yeni bir bildirim mevcut değil!

Yeni bildirim olduğu zaman tam olarak burada karşına çıkacak.

6 dakika okunma süresi

0 yorum

20

VB.Net ile Alarm Uygulaması Yapma

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda vb.net ile küçük bi hatırlatma amaçlı alarm programı yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Visual studio programımızı açıp vb.net form uygulaması oluşturuyoruz. Form uygulamızı oluşturduktan sonra açılan ekranda boş forma 6 adet dropdownlist 4 adet textbox 3 adet checkbox 5 adet label 2 adet buton 1 adet timer ve 1 adet openfiledialog […]

BSoylu

2 yıl önce

VB.Net ile Alarm Uygulaması Yapma

Merhaba arkadaşlar, bu yazımızda vb.net ile küçük bi hatırlatma amaçlı alarm programı yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Visual studio programımızı açıp vb.net form uygulaması oluşturuyoruz. Form uygulamızı oluşturduktan sonra açılan ekranda boş forma 6 adet dropdownlist 4 adet textbox 3 adet checkbox 5 adet label 2 adet buton 1 adet timer ve 1 adet openfiledialog aracı ekliyoruz. Ve ek olarak uyarı için bir tane daha boş form ekleyeceğiz. İkinci formumuza da 1 er adet label, buton ve MediaPlayer ekleyeceğiz. Ana formun ve uyarı formunun tasarımını aşağıda gördüğünüz gibi yaptım tasarım size kalmış 🙂

Kodlarımızı yazmaya başlayalım ufaktan. İlk olarak form1_load olayımıza alarm çaldığında otomatik olarak çalacak şarkı ya da uyarı tonunun linkini textboxa yazdıyoruz. Daha sonra dropdownlistlere saat ve dakikaları for kullanarak eklettirerek devam edeceğiz. Form1_Load kodları aşağıda

 txt_Muzik.Text = "BSoylu.Com.mp3"
 For saat = 0 To 24
    dDown_Saat1.Items.Add(saat.ToString)
    dDown_Saat2.Items.Add(saat.ToString)
    dDown_Saat3.Items.Add(saat.ToString)
  Next

  For dakika = 0 To 59
    dDown_Dakika1.Items.Add(dakika.ToString)
    dDown_Dakika2.Items.Add(dakika.ToString)
    dDown_Dakika3.Items.Add(dakika.ToString)
  Next

Daha sonra formumuzda bulunan checkboxların checkedchange olaylarına 5 satırlık kod yazacağız. Bunda ki amacımız timer1 çalışırken checkbox seçili ise alarm uyarısı verecek değil ise uyarı vermeyecektir. İlk olarak checkedchange olayının üst satırına aşağıda ki kodları kullanarak değişken tanımlıyoruz.

  Dim durum As Boolean = True
  Dim durum1 As Boolean = True
  Dim durum2 As Boolean = True

Değişkenlerimizi tanımladıktan sonra checkedchange kodlarına geçebiliriz. Burada checkbox seçili ise durum değişkeni true değil ise false değerini atıyoruz. 3 checkbox için aşağıdaki kodları değiştirerek kodları yazınız.

    If cBox_Alarm1.Checked Then
      durum = True
    Else 
      durum = False
    End If

Bunu da halletikten sonra uyarı sırasında çalacak olan şarkı için openfiledialog aracı ile konum bilgisine erişmek olacak. Bunun içinde Şarkı Seç butonunun click olayına aşağıdaki kodu yazıyoruz.

    If OpenFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
      txt_Muzik.Text = OpenFileDialog1.FileName.ToString
    End If

Şarkı seçimini de yaptıktan sonra timer1 aracımızın tick olayına kodlar yazacağız. Tasarım görünümünde üzerine çift tıklayarak olayı oluşturabilirsiniz. İlk olarak timer1 içerisinde alarmların tek tek saat ve dakika değişkenleri ile checkbox durumunu kontrol edeceğiz. Ve şartlar uyuyorsa uyarı için oluşturduğumuz ikinci forma yönlendirme yapacağız ve checkbox durumunu false olarak değiştireceğiz.

    Dim saat As Integer
    Dim dakka As Integer

    saat = Now.Hour 
    dakka = Now.Minute
    lbl_Saat.Text = saat.ToString + ":" + dakka.ToString + "." + Now.Second.ToString
    If cBox_Alarm1.Checked Then
      If (saat = dDown_Saat1.SelectedItem.ToString And dakka = dDown_Dakika1.SelectedItem.ToString) And cBox_Alarm1.Checked = True And durum = True Then
        cBox_Alarm1.Checked = False
        durum = False
        Form2.Alarm(txt_Mesaj1.Text.ToString, txt_Muzik.Text.ToString)
        Form2.Show()
        Me.Hide()
      End If
    End If
    If cBox_Alarm2.Checked Then
      If (saat = dDown_Saat2.SelectedItem.ToString And dakka = dDown_Dakika2.SelectedItem.ToString) And durum1 = True Then
        cBox_Alarm2.Checked = False
        durum1 = False
        Form2.Alarm(txt_Mesaj2.Text.ToString, txt_Muzik.Text.ToString)
        Form2.Show()
        
        Me.Hide()
      End If
    End If
    If cBox_Alarm3.Checked Then
      If (saat = dDown_Saat3.SelectedItem.ToString And dakka = dDown_Dakika3.SelectedItem.ToString) And cBox_Alarm3.Checked = True And durum2 = True Then
        cBox_Alarm3.Checked = False
        durum2 = False
        Form2.Alarm(txt_Mesaj3.Text.ToString, txt_Muzik.Text.ToString) 
        Form2.Show()
        Me.Hide()
      End If
    End If

Ana formumuzda son olarak BAŞLAT butonunun kodlarını yazarak uyarı formu olan form2 ye geçelim. Başlat butonuna bastığında timer1 aracının durumuna bakacağız. Bunun için click olayının dışına bir değişken tanımlayacağız. Aşağıda ki gibi.

Dim aktif As Boolean = True

Değişken tanımlama işlemini yaptıktan sonra click olayına aktif değişkenimiz true ise timer1 i başlatacak, başlat butonunun text değerini durdur olarak değiştirecek, arka plan rengini kırmızı yapıp aktif değişkenine false değerini atayacaktır.

Aktif değişkeni false ise timer1 i durduracak, buton text değerini başlat yapacak, arka plan rengini yeşil yapıp aktif değişlenine true değerine atayacaktır.

    If aktif Then
      Timer1.Interval = 500
      Timer1.Start()
      btn_Baslat.Text = "DURDUR"
      btn_Baslat.BackColor = Color.Red
      aktif = False
    Else 
      Timer1.Stop()
      btn_Baslat.Text = "BAŞLAT"
      btn_Baslat.BackColor = Color.Green
      aktif = True
    End If

Ana formumuzun kodları bittiğine göre uyarı için açılacak olan form2 nin kodlarına geçebiliriz. İlk olarak ana formumuzun timer_tick kontrolünden bilgi alınabilmesi için bir sub oluşturacağız. Public olarak oluşturmamız gerekir ana formdan gönderi yapabilmemiz için. Anaformdan gelen bilgileri ekrana yazdırıp, mediaplayer de çalacak olan şarkının linkini tanımlıyor ve ses seviyesini 100 yapıyoruz.

  Public Sub Alarm(ByVal mesaj As String, sarki As String)
    AxWindowsMediaPlayer1.settings.volume = 100
    Lbl_Mesaj.Text = mesaj.ToString 
    AxWindowsMediaPlayer1.URL = sarki.ToString 
  End Sub 

Ana formdan gelen bilgileri de başarılı bir şekilde ekrana getirdikten sonra durdur botununun kodlarını yazıp alarm uygulamamızı bitiriyoruz.

    Form1.Show()
    Me.Close()

Evet arkadaşlar. Küçük, minik bir alarm uygulamasını yaptık. Hazır halini aşağıya ekliyorum. Sizler de bu uygulamayı daha güzel hale getirip tecrübelerinizi yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Takıldığınız yerde bi mail ya da yorum kadar uzağınızdayım 🙂 Kolay gelsin.

İndir “Alarm Uygulaması”

Alarm.zip – 12 defa indirildi – 3,43 MB
Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı, ilk yorumu sen yapmak ister misin?