Bildirimler
Şu anda, yeni bir bildirim mevcut değil!

Yeni bildirim olduğu zaman tam olarak burada karşına çıkacak.

4 dakika okunma süresi

0 yorum

35

PHP ile Fatura Tutarını Yazıya Çevirme

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda PHP ile fatura tutarını yazı ile yazmayı öğreneceğiz.Aşağıda bulunan fonksiyonu kendi fonksiyon sayfanıza ekleyerek sayfanız da ki tutarı yazıya rahatlıkla çevirebilirsiniz. Fonksiyonun sonunda yer alan değer döndürme satırından yazının nasıl gönderileceğini değiştirebilirsiniz.

BSoylu

2 yıl önce

PHP ile Fatura Tutarını Yazıya Çevirme

Merhaba arkadaşlar bu yazımızda PHP ile fatura tutarını yazı ile yazmayı öğreneceğiz.Aşağıda bulunan fonksiyonu kendi fonksiyon sayfanıza ekleyerek sayfanız da ki tutarı yazıya rahatlıkla çevirebilirsiniz. Fonksiyonun sonunda yer alan değer döndürme satırından yazının nasıl gönderileceğini değiştirebilirsiniz. Buyrunuz fonksiyon:

<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code">
function YaziyaCevir($sayi, $kurusbasamak, $parabirimi, $parakurus, $karakter) {

$b1 = array(&amp;quot;&amp;quot;, &amp;quot;bir&amp;quot;, &amp;quot;iki&amp;quot;, &amp;quot;üç&amp;quot;, &amp;quot;dört&amp;quot;, &amp;quot;beş&amp;quot;, &amp;quot;altı&amp;quot;, &amp;quot;yedi&amp;quot;, &amp;quot;sekiz&amp;quot;, &amp;quot;dokuz&amp;quot;);
$b2 = array(&amp;quot;&amp;quot;, &amp;quot;on&amp;quot;, &amp;quot;yirmi&amp;quot;, &amp;quot;otuz&amp;quot;, &amp;quot;kırk&amp;quot;, &amp;quot;elli&amp;quot;, &amp;quot;altmış&amp;quot;, &amp;quot;yetmiş&amp;quot;, &amp;quot;seksen&amp;quot;, &amp;quot;doksan&amp;quot;);
$b3 = array(&amp;quot;&amp;quot;, &amp;quot;yüz&amp;quot;, &amp;quot;bin&amp;quot;, &amp;quot;milyon&amp;quot;, &amp;quot;milyar&amp;quot;, &amp;quot;trilyon&amp;quot;, &amp;quot;katrilyon&amp;quot;);

$say1=&amp;quot;&amp;quot;;
$say2 = &amp;quot;&amp;quot;;
$sonuc = &amp;quot;&amp;quot;;

$sayi = str_replace(&amp;quot;,&amp;quot;, &amp;quot;.&amp;quot;,$sayi);

$nokta = strpos($sayi,&amp;quot;.&amp;quot;);

if ($nokta&amp;amp;gt;0) {

$say1 = substr($sayi,0, $nokta);
$say2 = substr($sayi,$nokta, strlen($sayi));

} else {
$say1 = $sayi;
}

$son;
$w = 1;
$sonaekle = 0;
$kac = strlen($say1);
$sonint;
$uclubasamak = 0;
$artan = 0;
$gecici;

if ($kac &amp;amp;gt; 0) {

for ($i = 0; $i &amp;amp;lt; $kac; $i++) {

$son = $say1&#x5B;$kac - 1 - $i];
$sonint = $son;

if ($w == 1) {

$sonuc = $b1&#x5B;$sonint] . $sonuc;

} else if ($w == 2) {

$sonuc = $b2&#x5B;$sonint] . $sonuc;

} else if ($w == 3) {

if ($sonint == 1) {
$sonuc = $b3&#x5B;1] . $sonuc;
} else if ($sonint &amp;amp;gt; 1) {
$sonuc = $b1&#x5B;$sonint] . $b3&#x5B;1] . $sonuc;
}
$uclubasamak++;
}

if ($w &amp;amp;gt; 3) {

if ($uclubasamak == 1) {

if ($sonint &amp;amp;gt; 0) {
$sonuc = $b1&#x5B;$sonint] . $b3&#x5B;2 + $artan] . $sonuc;
if ($artan == 0) {
$sonuc = str_replace($b1&#x5B;1] . $b3&#x5B;2], $b3&#x5B;2],$sonuc);
}
$sonaekle = 1;
} else {
$sonaekle = 0;
}
$uclubasamak++;

} else if ($uclubasamak == 2) {

if ($sonint &amp;amp;gt; 0) {
if ($sonaekle &amp;amp;gt; 0) {
$sonuc = $b2&#x5B;$sonint] . $sonuc;
$sonaekle++;
} else {
$sonuc = $b2&#x5B;$sonint] . $b3&#x5B;2 + $artan] . $sonuc;
$sonaekle++;
}
}
$uclubasamak++;

} else if ($uclubasamak == 3) {

if ($sonint &amp;amp;gt; 0) {
if ($sonint == 1) {
$gecici = $b3&#x5B;1];
} else {
$gecici = $b1&#x5B;$sonint] . $b3&#x5B;1];
}
if ($sonaekle == 0) {
$gecici = $gecici . $b3&#x5B;2 + $artan];
}
$sonuc = $gecici . $sonuc;
}
$uclubasamak = 1;
$artan++;
}

}

$w++;

}
}

if ($sonuc==&amp;quot;&amp;quot;) {
$parabirimi = &amp;quot;&amp;quot;;
}

$say2 = str_replace(&amp;quot;.&amp;quot;, &amp;quot;&amp;quot;,$say2);
$kurus = &amp;quot;&amp;quot;;

if ($say2!=&amp;quot;&amp;quot;) {

if ($kurusbasamak &amp;amp;gt; 3) {
$kurusbasamak = 3;
}
$kacc = strlen($say2);
if ($kacc == 1) {
$say2 = $say2.&amp;quot;0&amp;quot;;
$kurusbasamak = 2;
}
if (strlen($say2) &amp;amp;gt; $kurusbasamak) {
$say2 = substr($say2,0, $kurusbasamak);
}

$kac = strlen($say2);
$w = 1;

for ($i = 0; $i &amp;amp;lt; $kac; $i++) {

$son = $say2&#x5B;$kac - 1 - $i];
$sonint = $son;

if ($w == 1) {

if ($kurusbasamak &amp;amp;gt; 0) {
$kurus = $b1&#x5B;$sonint] . $kurus;
}

} else if ($w == 2) {
if ($kurusbasamak &amp;amp;gt; 1) {
$kurus = $b2&#x5B;$sonint] . $kurus;
}

} else if ($w == 3) {
if ($kurusbasamak &amp;amp;gt; 2) {
if ($sonint == 1) {
$kurus = $b3&#x5B;1] . $kurus;
} else if ($sonint &amp;amp;gt; 1) {
$kurus = $b1&#x5B;$sonint] . $b3&#x5B;1] . $kurus;
}
}
}
$w++;
}
if ($kurus==&amp;quot;&amp;quot;) {
$parakurus = &amp;quot;&amp;quot;;
} else {
$kurus = $kurus . &amp;quot; &amp;quot;;
}
$kurus = $kurus . $parakurus;
}
$sonuc = $karakter . $sonuc . &amp;quot; &amp;quot; . $parabirimi . &amp;quot; &amp;quot; . $kurus . $karakter;
return $sonuc;
}
</pre>

Fonksiyonumuza aşağıdaki gibi veri gönderiyoruz.

<pre class="wp-block-syntaxhighlighter-code">
echo YaziyaCevir(&amp;quot;1234567.89&amp;quot;,2,&amp;quot;TL&amp;quot;,&amp;quot;Kr&amp;quot;,&amp;quot;#&amp;quot;);
</pre>

İlk olarak tutar, virgülden sonra kaç karakter, para birimi, kuruş kısaltması ve son olarak başa ve sona eklenecek karakteri gönderiyoruz. Bu kadar kısa arkadaşlar kolay gelsin 🙂

Teşekkürler  jteklif.com!

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı, ilk yorumu sen yapmak ister misin?